vzw - COM België-Belgique

 
 
 


 

Uitslag Belgische deelnemer Zwolle 2019   Nieuw

 
 

Kandidaturen voor Beheerraad BOU

moeten steeds voor 1 mei , 

en via de federaties ,binnenkomen bij secretaris BOU met kopie aan voorzitter BOU .

Candidatures pour le Comité Directeur de l’UOB doivent toujours avant le 1 mai , 

via les fédérations ,chez le secrétaire UOB avec copie au président UOB .

De BOU-COM België legt een werfreserve aan van kandidaat begeleiders en hulpbegeleiders .

De namen zullen besproken en ingevuld worden na de Statutaire Vergadering .

Kandidaturen voor dit team aan te vullen en op te leiden voor de toekomst worden ingewacht bij de voorzitter , met kopij bij de secretaris , voor 1 mei 2017 . 

Zij dienen max 65 jaar te zijn , volledig op de hoogte van de klassen bij de kleur en de postuur , bij de overige secties de mutaties en de soorten kennen . Zich akkoord verklaren de richtlijnen van de BOU stipt na te volgen en mee te werken in het belang van alle Belgische deelnemers

 

L’UOB-COM BELGIQUE va composer une réserve de candidats convoyeurs et aide-convoyeurs.

Les candidatures seront examinées et le choix sera effectué par les membres du comité administratif après la réunion statutaire

Les candidatures doivent être envoyées au Président, et en copie au Secrétaire, avant le 1er mai 2017.

Les candidats doivent avoir maximum 65 ans, être à la hauteur pour différencier les classes pour les canaris de couleurs et les races de postures ; pour les autres sections : les mutations et les variétés. Etre d’accord avec les règlements de l’UOB, les suivre strictement et coopérer dans l’intérêt de tous les participants belges.

 

Kandidaten OMJ Keurmeesters gevraagd .

Dienen minstens 5 jaar in hun federatie keurmeester te zijn . Zij moeten in Belgie verblijven .

Kandidatuur dient door hun federatie bevestigd .

Examens gebeuren , in de regel , op de eerstvolgende Mondial en worden daartoe uitgenodigd door de secretaris OMJ .

Inschrijfgeld 50 euro te storten tesamen met de inschrijving op het nr van  COM Belgie .

Kandidaturen dienen binnen te komen bij secretaris BOU voor 30 mei .

 

Mededeling vanwege BOU-COM BELGIE

 

De vogelliefhebberij is één van de mooiste hobby’s die wij nauw aan ons hart dragen.

Door de dagelijkse inzet van duizenden  voorbeeldige vogelhouders worden elk  jaar opnieuw  een groot aantal topvogels gekweekt en  wordt er bijgedragen tot het in stand houden van een aantal minder gekende of bedreigde vogelsoorten.

Sportiviteit is dan ook een belangrijke factor in deze prachtige hobby.

Naar aanleiding van twee vorig jaar  vastgestelde feiten wensen wij dan ook de regelgeving voor iedereen duidelijk te stellen.

Een liefhebber of tentoonsteller die de regelgeving overtreedt zal  bij elke ernstige overtreding gesanctioneerd worden door zijn federatie.  Elke federatie die lid is van de BOU  respecteert de afspraken en regelgeving BOU en COM. Van  zodra een  lid gesanctioneerd wordt door zijn federatie voor een ernstige overtreding  zal deze onmiddellijk schriftelijk meegedeeld worden  aan de BOU.

Deze sanctie zal  automatisch toegepast worden in alle aangesloten federaties zolang de sanctie loopt. Wie uitgesloten wordt kan ook niet meer deelnemen aan alle Internationale COM shows en de wereldshow van de COM.

 
 
 
 
 
 
 

 

Klik hier voor het lastenboek NL

UOB CAHIER DE CHARGES COM

 
 
 
                                                              Laatste update   23/01/2019
                                                                                        Webmaster