vzw - COM België-Belgique

 
 
 
 
 
 

Kandidaturen voor Beheerraad BOU

moeten steeds voor 1 mei , 

en via de federaties ,binnenkomen bij secretaris BOU met kopie aan voorzitter BOU .

Candidatures pour le Comité Directeur de l’UOB doivent toujours avant le 1 mai , 

via les fédérations ,chez le secrétaire UOB avec copie au président UOB .

De BOU-COM België legt een werfreserve aan van kandidaat begeleiders en hulpbegeleiders .

De namen zullen besproken en ingevuld worden na de Statutaire Vergadering .

Kandidaturen voor dit team aan te vullen en op te leiden voor de toekomst worden ingewacht bij de voorzitter , met kopij bij de secretaris , voor 1 mei 2017 . 

Zij dienen max 65 jaar te zijn , volledig op de hoogte van de klassen bij de kleur en de postuur , bij de overige secties de mutaties en de soorten kennen . Zich akkoord verklaren de richtlijnen van de BOU stipt na te volgen en mee te werken in het belang van alle Belgische deelnemers

 

L’UOB-COM BELGIQUE va composer une réserve de candidats convoyeurs et aide-convoyeurs.

Les candidatures seront examinées et le choix sera effectué par les membres du comité administratif après la réunion statutaire

Les candidatures doivent être envoyées au Président, et en copie au Secrétaire, avant le 1er mai 2017.

Les candidats doivent avoir maximum 65 ans, être à la hauteur pour différencier les classes pour les canaris de couleurs et les races de postures ; pour les autres sections : les mutations et les variétés. Etre d’accord avec les règlements de l’UOB, les suivre strictement et coopérer dans l’intérêt de tous les participants belges.

 

Kandidaten OMJ Keurmeesters gevraagd .

Dienen minstens 5 jaar in hun federatie keurmeester te zijn . Zij moeten in Belgie verblijven .

Kandidatuur dient door hun federatie bevestigd .

Examens gebeuren , in de regel , op de eerstvolgende Mondial en worden daartoe uitgenodigd door de secretaris OMJ .

Inschrijfgeld 50 euro te storten tesamen met de inschrijving op het nr van  COM Belgie .

Kandidaturen dienen binnen te komen bij secretaris BOU voor 30 mei .

 
 
 
 
 
 
 
 

Website

Katalogus Palmares Worldshow 2018 CESENA   KLIK HIER en SCROLL

 
Medaillelijst van onze Belgische deelnemers Klik hier

Behaalde titels deelnemers 166  Goud 200, Zilver 137, Brons 120, TOTAAL 457 = 10.90 %
 

L' HOMMAGE du Mondial CESENA 2018 

Website C.O.M. 2019 klik  Hier 

Klik hier voor het lastenboek NL

UOB CAHIER DE CHARGES COM

 
 
 
                                                              Laatste update  30/01/2018
                                                                                        Webmaster